Genel Hizmet Sözleşmesi

MADDE 1 : TARAFLAR1.1: HİZMET SAĞLAYICISI: Bundan sonra SUNUCUSEPETİ olarak anılacaktır.
Unvan : MUV Bilişim ve Telekomünikasyon Hiz. Ltd. Şti.
Adres :Şerifali Mh. Hatboyu Cd. Büyükyavuz Sk. No.3 (Royal Plaza) Kat.6 D.8 Ümraniye - İSTANBUL
Telefon : (0 216) 606 49 73
E-posta :
İnternet Sitesi : www.sunucusepeti.com.tr

1.2: MÜŞTERİ:
Unvan :
Yetkili Kişi :
Adres :
Telefon :
E-posta :


MADDE 2 : SÖZLEŞME'NİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, MÜŞTERİ’nin MÜŞTERİ’ye ait sunucu, ya da SUNUCUSEPETİ'ne ait kiralık sunucu, sanal sunucu, hosting ve diğer hizmetlerinin sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz, satış fiyatı SUNUCUSEPETİ'ne ait web sitesi üzerinden veya MÜŞTERİ’ye gönderilmiş e-posta ile belirlenen hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. MÜŞTERİ, satışa konu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş verdiğini, işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

MADDE 3 : SÖZLEŞME'NİN SÜRESİ
İşbu sözleşme sözleşmeye ek olarak getirilecek hizmet taahhütnamesi süresince geçerlidir. Eğer sözleşmeye ek bir hizmet taahhütnamesi getirilmemiş ise sözleşme bir ödeme dönemi süresince geçerlidir, taraflardan biri, diğerine bildirmediği sürece bir ödeme dönemi kadar devam etmektedir.

MADDE 4 : HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ
Hizmet, MÜŞTERİ’ye ait sunucu ya da SUNUCUSEPETİ'ne ait kiralık sunucu veya hosting hizmeti yada katma değerli bir internet hizmeti olup , MÜŞTERİ bu sunucu yada hizmetleri ücreti karşılığında SUNUCUSEPETİ'ne ait veri merkezinde ya da farklı bir firmaya ait verimerkezinde barındıracak ya da SUNUCUSEPETİ'ne ait veri merkezinde ya da farklı bir firmaya ait verimerkezinde SUNUCUSEPETİ'ne ait yada SUNUCUSEPETİ tarafından kiralanmış sunuculardan hizmet alacaktır. Bu sunucu bilgisayarlar HİZMET SAĞLAYICISI’nın çalışmış olduğu erişim sağlayıcılarına ait sistem odalarında tutulmaktadır. Hizmetin kullanımına ilişkin bilgilerin tamamının MÜŞTERİ’ye teslimatı, www.sunucusepeti.com.tr internet sitesinde MÜŞTERİ tarafından oluşturulan müşteri kaydında yer alan e-posta adresine gönderilir.

MADDE 5 : SUNUCUSEPETİ'nin SORUMLULUKLARI
5.1: SUNUCUSEPETİ, müşterinin talebi üzerine sipariş olarak ilettiği hizmetleri sağlayacaktır. Siparişin kabulü mesajı ile SUNUCUSEPETİ ilgili ücreti tahsil ettiğini kabul edip söz konusu siparişte belirtilen hizmeti vereceğini taahhüt eder.
5.2: Ödeme şekli, kdv farkları sipariş sırasında çıkartılacak toplam miktar ile belirtilerek müşterinin aylık veya yıllık ödeme tercihlerine göre ödemesi gereken ücretler SUNUCUSEPETİ tarafından bildirilecektir.
5.3: SUNUCUSEPETİ, siparişin kabulü ve işlemlerin onaylanmasından sonra, müşteri siparişi detaylarında bulunan hizmete ilişkin tüm bilgileri ve şifreleri müşteriye e-posta yolu ile iletecek ve hizmet başlamış olacaktır. İlgili hesapların ve şifrelerin sorumluluğu müşterinin sorumluluğunda olup bu konulardan doğacak zarar ve ziyandan da müşteri sorumludur.
5.4: SUNUCUSEPETİ, vermiş olduğu hizmetin sınırları çerçevesinde müşterilerinin teknik sorularını www.sunucusepeti.com.tr internet sitesinden yazılı olarak alacak, yazılı olarak geri dönüş yapacaktır.Teknik desteğin kapsamı sadece verilen hizmetle sınırlıdır, işletim sistemi, müşterinin bu işletim sistemine kurmuş olduğu yazılımlar teknik desteğin kapsamı dışındadır. Müşteri SERVİS SEVİYESİ SÖZLEŞMESİ yapmamış ise bu konularda SUNUCUSEPETİ teknik destek vermeyecektir.
5.4: SUNUCUSEPETİ, süreklilik garantisi (Uptime); mücbir sebeplerden, internetin omurgasını oluşturan firmalardan, sunucu arızalarından, veri merkezlerinden veya müşteri hatalarından kaynaklanan arızalar ve bakım çalışmaları dışında bir yıl boyunca %99.6 oranında çalışır ve erişilebilir olacağını taahhüt eder.

MADDE 6 : MÜŞTERİ’nin SORUMLULUKLARI
6.1: MÜŞTERİ, kendisine SUNUCUSEPETİ tarafından gönderilen yazılı teklifi kabul etmesi ile www.sunucusepeti.com.tr internet sitesinden elektronik ortamda müşteri kaydını oluşturarak hizmetin talebini istemelidir.
6.2: MÜŞTERİ, satın almak istediği hizmetin ödemesini peşin olarak yapar. Faturalar hizmetin çeşidine göre; Aylık, 3 Aylık, 6 Aylık veya Yıllık olarak yine müşterilerin talebi üzerine oluşturulur. Hizmetin kullanılmaya başlandığı gün yinelenen son ödeme günüdür.
6.3: MÜŞTERİ, satın aldığı hizmeti www.sunucusepeti.com.tr internet sitesinde yer alan HİZMET KULLANIM ŞARTLARI’na uygun şekilde kullanacağını kabul ve taahhüt etmiştir.
6.4: MÜŞTERİ, satın aldığı hizmetin yönetimi için gerekli şifreleri SUNUCUSEPETİ'nden almakta, hizmeti kendisi yönetmekte ve dolayısı ile güvenliğini kendisi sağlamakla yükümlüdür. Sistemde tanımlanmış “Ana Kullanıcı” veya “kendi tanımladığı kullanıcı” adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder. Aynı şekilde verilerin yedeklenmesi, saklanması müşteri sorumluluğundadır. Müşterilere ait verilerle ilgili hayal edilebilecek hiçbir sebeple SUNUCUSEPETİ sorumlu olamaz. Bu konuda SUNUCUSEPETİ, ücreti karşılığında yedekleme hizmeti vererek, sanal kaynağın imajını alır veya yedekleme alanı sağlar.
6.5: MÜŞTERİ, tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi taahhüt etmiştir.
6.6: MÜŞTERİ, Erişim sağlayıcılardan ve bunlara ait veri merkezlerinden kaynaklı sebeplerle SUNUCUSEPETİ'nin servislerinde yaşanabilecek sorunlardan SUNUCUSEPETİ'ni sorumlu tutamaz. Bu tür sorunlar SUNUCUSEPETİ'nin kontrollüde olmayan problemlerdir.
6.7: Hizmette bulunan, eklenen, çıkartılan bilgi, belge ve yazılımların kurulumu, lisansların ayarlanması, yazılımların kullanımı ile ilgili çıkacak bütün sorunlar müşterilerin sorumluluğunda olup tüm belirtilen bu detaylarda oluşacak sorunlardan MÜŞTERİ, SUNUCUSEPETİ'ni hiçbir koşulda sorumlu tutulamaz.
6.8: Hizmette üçüncü şahıslar tarafından veya müşteri tarafından yayınlanan içerikten yada bilgi ve belgenin şahıslar tarafından zarara uğratılmasından dolayı SUNUCUSEPETİ'nin aleyhinde idari, hukuki veya cezai yollara başvurulması halinde SUNUCUSEPETİ'nin uğrayacağı tüm zararlardan MÜŞTERİ sorumludur. MÜŞTERİ kendisine yapılacak yazılı bildirimden itibaren 5 iş günü içersinde nakden ve bir kerede SUNUCUSEPETİ'nin zararını karşılamak zorundadır.
6.9: MÜŞTERİ'ye ait hizmetin üzerinden web ortamına açılacak sayfalardaki yada uygulamalardaki bilgi ve içeriklerden SUNUCUSEPETİ sorumlu olmayacaktır. Yayınlanan web sayfalarının içeriği yada yazılımlar ile ilgili olarak çıkacak, MÜŞTERİ ve üçüncü şahısların dahil olduğu her türlü olumsuzluk ve yasa dışı durum halinde SUNUCUSEPETİ'ne sorumluluk yüklenemez ve sorumluluğuna gidilmesi halinde SUNUCUSEPETİ, alınan hizmeti herhangi bir uyarıya gerek kalmaksızın askıya alabilir.
6.10: MÜŞTERİ, kurallara aykırı davrandığı takdirde SUNUCUSEPETİ'nin hiçbir ihtara gerek kalmaksızın gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkının bulunduğunu kabul ve taahhüt eder.

MADDE 7 : ÜCRET, ÖDEME ve İADE
7.1: MÜŞTERİ’ye verilen teklif sonrası, MÜŞTERİ’nin hizmeti satın almak istemesi ile hizmetin başlaması için ödeme peşin olarak önceden yatırılmış olmalıdır. Hizmetin teslim edildiği gün artık yinelenen ödeme tarihi olup, sonraki ödeme döneminin de son ödeme tarihidir.
7.2: SUNUCUSEPETİ, hizmet ile ilgili faturayı 15 gün içerisinde www.sunucusepeti.com.tr internet sitesi üzerinden oluşturmaktadır. Bu fatura geçerli bir fatura olmayıp MÜŞTERİ’nin ön ödeme yapması durumunda aldığı hizmetin ücretlendirilmesi hakkında bilgi sahibi olması amacıyla oluşturmaktadır.
7.3: MÜŞTERİ, bir sonraki dönem faturası için e-posta yolu ile son 7 gün boyunca 3 defa ihtar edilir. Bunun dışında herhangi bir başka kanaldan MÜŞTERİ’ye edimini yerine getirmesi için ihtarda bulunulmayacak olup, son ödeme tarihinden itibaren 1. günün sonunda verilen hizmet askıya alınır. Askıya alınan hizmette ait veriler 3 gün boyunca tutularak, 3. gün sonra tamamen silinecektir. DEDICATED sunucular için son ödeme tarihinden sonra veriler saklanamayacak olup sunucular iptal edilmektedir.
7.4: MÜŞTERİ, ödemesini yapmadığı hizmet nedeni ile askıya alınan veya silinen hizmete ilişkin yaşayacağı veya 3. kişilere yaşatacağı zarar ve ziyandan hayal edilebilecek hiçbir sebeple SUNUCUSEPETİ'ni sorumlu tutamaz.
7.5: MÜŞTERİ, iş bu sözleşme süresi bitmeden sözleşmesini fesh etmek isterse, verilen hizmet kapsamında yapılan kampanya indirimleri tek seferde SUNUCUSEPETİ tarafından tahsil edilir.
7.6: MÜŞTERİ, satın alınan HOSTİNG hizmetlerinde, ilk ödeme tarihinden itibaren 3 gün içerisinde hiçbir mazeret göstermeksizin iade talebinde bulunabilir.
7.7: Ücret iadesi garantisi sadece yeni alınmış, SUNUCUSEPETİ tarafından verilen HOSTİNG hizmetini kapsamaktadır. Alan adı kaydı, lisans ücretleri, SSL sertifikaları, yurtdışı lokasyon sunucular ve buna benzer SUNUCUSEPETİ tarafından üretilmeyen ürün ve hizmetler ücret iadesi garantisi kapsamı dışındadır.
7.8: SUNUCUSEPETİ müşteriye ücret iadesi yapılabilmek için; kurumsal firmalardan iade faturası, bireysel kullanıcılardan iadenin talep edildiği ay içerisinde SUNUCUSEPETİ tarafından kesilen faturayı talep eder. Faturaların gönderilmesi ile ilgili masraflar müşteri tarafından karşılanır. Ödemenin iadesi, satın alınan yeni ürün veya hizmetin ödemesinin yapıldığı ödeme kanalı ile geri iade edilmekte, bunun dışında farklı bir ödeme kanalından iade yapılması kesinlikle mümkün olmamaktadır.
7.9: İade faturası kesmeyen firmalar için ya da SUNUCUSEPETİ'nin kesmiş olduğu faturayı geri göndermeyen bireysel müşteriler için iade yapılırken, Türkiye’deki mevcut Vergi Kanunlarına göre yapılan vergilendirmeler düşülerek ücret iadesi yapılır.
7.10: SUNUCUSEPETİ, ücret iadesi garantisini kötüye kullanan kullanıcılarına hizmet vermeme hakkını saklı tutar.
7.11: SUNUCUSEPETİ, düzenli hizmetlerinin kapsamı dışındaki sair görevler bakımından ve ek hizmet veyahut ürün talepleri bakımından her zaman makul bir hizmet ücreti tahsil etme hakkını saklı tutar. Bunlar, burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, e-posta üzerinden halledilemeyen ve kişisel hizmet gerektiren müşteri hizmetleri sorunları ve özel hizmet gerektiren anlaşmazlıklar veyahut SUNUCUSEPETİ'nin Müşteri bakımından almak zorunda kaldığı hukuk müşavirliği vb. hizmetlerdir.
7.12: SUNUCUSEPETİ haber vermeksizin sağladığı servis ve ürünlerin kapsamlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar, güncel ürün kapsamları www.sunucusepeti.com.tr adresindeki ilgili ürünün sayfasında ilan edildiği gibidir.
7.13: SUNUCUSEPETİ sunucu barındırma (Co-location) hizmeti dahilinde, süresi içinde ücret ödenmediği takdirde, SUNUCUSEPETİ'nin cihazları barındırma ve saklama imkanı ve yükümlülüğü olmayıp, MÜŞTERİ’ye verdiği iletişim vasıtalarıyla ulaşılamaması veya ulaşılsa dahi verilen süre içinde ödeme yapılmaması halinde 6 ay sonunda cihazın sorumluluğu SUNUCUSEPETİ'nden çıkacak olup; cihazın imha, arıza gibi hiçbir durumundan SUNUCUSEPETİ'nin sorumlu olmayacağını MÜŞTERİ peşinen kabul eder.
7.14: SUNUCUSEPETİ, her yılbaşında fiyat güncellemesi yapar. Ek olarak yıl içerisinde elektrik, internet hattı vb. genel maliyet artışına sebep olabilecek her türlü halde aylık ön ödemeli hizmetler için hizmet fiyatlarında artış yapma hakkını saklı tutar.

MADDE 8 : VERGİLENDİRME
8.1: SUNUCUSEPETİ'nin www.sunucusepeti.com.tr internet sitesi üzerinden yapmış olduğu tüm işlemler Türkiye'de mevcut Vergi Kanunlarına göre vergilendirilir. Bu sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni degişikliklerden kaynaklanan işlemler SUNUCUSEPETİ'nin sorumluluğu dışındadır ve aynen sözleşmeye yansıtılır. Vergi Kanunları uyarınca MÜŞTERİ’nin kayıt düzeni ile ilgili tüm sorumlulukları kendilerine ait olacaktır.

MADDE 9 : FESİH
9.1: MÜŞTERİ, yeni ödeme döneminde www.sunucusepeti.com.tr internet sitesi üzerinden müşteri girişi yaparak aldığı hizmeti iptal edip herhangi bir başka bildirim yapmaksızın sözleşmeyi fesih edebilmektedir. Bunun için hizmetin son ödeme tarihi geçmemiş olması gerekir.
9.2: MÜŞTERİ, sona eren sözleşme, iptal edilen hizmet ile ilgili herhangi bir şekilde bedel iadesi talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
9.3: SUNUCUSEPETİ, müşterilerinin yaptığı aktivitelerden diğer müşterilerine hizmet vermesi etkileniyor ise sözleşmeyi tek taraflı fesih edebilir. Bu durumda SUNUCUSEPETİ, MÜŞTERİ’ye ait tüm verilerin alınabilmesi için gerekli yardımı yapacağını taahhüt eder.

MADDE 10 : YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ
10.1: İşbu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Anadolu Yakası Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 11 : YÜRÜRLÜK
11.1: SUNUCUSEPETİ'ne ait web sitesi üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda MÜŞTERİ işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. SUNUCUSEPETİ, söz konusu sözleşmenin site üzerinde, MÜŞTERİ tarafından okunduğuna ve kabul edildiğine dair onay almaksızın sipariş verilememesini sağlayacak yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.